Fysioterapi

LEVVEL Fysioterapi er tilbud med kort ventetid. Vi tilbyr bred og variert kompetanse, og tar i mot pasienter med alle typer muskel og skjelettplager.

LEVVEL Fysioterapi er tilbud med kort ventetid. Vi tilbyr bred og variert kompetanse, og tar i mot pasienter med alle typer muskel og skjelettplager.

 

Om tilbudet:

Ved første gangs konsultasjon sette vi av god tid til en grundig vurdering. Først spør vi pasienten en rekke relevante spørsmål om de aktuelle plagene og deretter gjør vi en klinisk undersøkelse. Ut fra dette bestemmes hvorvidt pasienten skal behandles og hva slags personlig tilpasset oppfølging denne i så fall skal ha.

Behandlingene foregår på lukkede behandlingsrom, i treningssal eller i vårt terapibassenget (34 grader).

Undersøkelse (45 minutter): kr 780,-
Behandling (30 minutter): kr 520,-
LEVVEL medlemmer har 10% rabatt på prisen

NB: LEVVEL Fysioterapi har ikke driftsavtale med Tromsø kommune, og dermed ingen refusjonsrett.

Ta kontakt med Marrit på epost: fysioterapi.levvel@vigor.no eller telefon 776 68 919