Babysvømming

Babysvømming

Babysvømming er en sosial og morsom aktivitet for foreldre og barn.

Kursets formål er at barna skal få en positiv opplevelse av å være i vann og bli kjent med vannets egenskaper både under og over vannoverflaten. Dette gir gode forutsetninger for videreutvikling av svømmeferdigheter.

Kursinformasjon

Babysvømming er et 14 ukers kurs for barn mellom 3 og 12 måneder gammel med foresatte. Fredager holdes kurset i oppvarmet basseng på rundt 34ºC og ledes av to erfarne instruktører. Vi fokuserer på kvalitet og dermed er det begrenset med antall kursplasser for at våre instruktører skal kunne tilby tettere oppfølging av kursdeltagere. Gruppeinndeling og tidspunkter varierer i henhold til barnets alder.

  • Babysvømming 3-5 mnd. – Fredager fra kl. 13.00 til 13.30   – Påmelding
  • Babysvømming 3-6 mnd. – Fredager fra kl. 12.30 til 13.00  – Påmelding
  • Babysvømming 6-9 mnd. – Fredager fra kl. 12.00 til 12.30   – Påmelding
  • Babysvømming 9-12mnd. – Fredager fra kl. 11.30 til 12.00   – Påmelding

Neste kursrekke starter i september 2023. Oppstart i uke 36

Sted

Terapibassenget på ViGØR
Adresse: Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø

Pris

Kr. 2730,- for  14 ganger.

Instruktører

Kurset ledes av babysvømmeinstruktører, sertifisert fra Norges Livredningsselskap, med god kunnskap om babysvømming.

Babysvømming har positiv effekt

Forskning på baby- og småbarn svømming viser til en rekke positive effekter for barnet. Dette bidrar til god utvikling av kroppsbeherskelse og styrke, noe som igjen gir mestringsglede og økt selvtillit. I møte med andre vil den sosiale kompetansen styrkes. Alt dette bidrar til at barnet utvikler bedre motoriske ferdigheter, bedre selvstendighet og bedre sosial tilpasningsdyktighet. Gjennom å utvikle pustekontroll, styrke og god vannfølelse tilegner barnet seg ferdigheter i selvberging. Videre kurs lærer barnet allsidige og effektive måter å komme seg gjennom vannet på, strategier for å hvile, gjenopprette oppdrift og å orientere seg i vannet.

Kilde: Norges Livredningsselskap Forberedelse til kursstart | livredning