BONUS seniortrening

Våre tilbud

Denne gruppen er for deg som er 65 år og eldre. Treningstidspunkter: Mandag kl. 10:00-11:30 i apparatsal og basseng Fredag kl. 12:00-12:45 …

Denne gruppen er for deg som er 75 år og eldre. Treningstidspunkter: Tirsdag kl. 10:00-11:30 i apparatsal og basseng Torsdag kl. 12:00-12:45 …

Denne gruppen er for deg som er 80 år og eldre. Treningstidspunkter: Mandag kl. 12:00-12:45 i gymsal Onsdag kl. 10:00-11:30 i apparatsal …

Denne gruppen er for deg som er 80 år og eldre. Treningstidspunkter: Tirsdag kl. 12:00-12:45 i gymsal Torsdag kl. 10:00-11:30 i apparatsal …

Denne gruppen er for deg som er 65 år og eldre. Treningstidspunkter: Onsdag kl. 12:00-12:45 i gymsal Fredag kl. 10:00-11:30 i apparatsal …

Denne gruppen er for deg som er 75 år og eldre. Treningstidspunkter: Mandag kl. 13:00-13:45 i gymsal Onsdag kl. 12:45-14:15 i apparatsal …

Ukentlig 45 minutter styrketrening med instruktør. Du får grundig opplæring av øvelsene av instruktør/fysioterapeut med høy kompetanse og erfaring.

Instruktøren gir deg øvelser beregnet for ditt nivå og øvelsene gjennomgås slik at du opplever en trygg og god trening. Vi har topp moderne apparater og god plass som gir deg gode muligheter for å bli sterkere.

Treningen oppleves av våre medlemmer som effektiv og svært motiverende ettersom man føler at formen vedlikeholdes eller økes.

Ukentlig 30 minutters bassengtrening med instruktør. Du får tett oppfølgning og øvelsene i bassenget har som hensikt å øke styrke, kondisjon og balanse.

Bassengtreningen er blant de mest verdsatte gruppetimene hos våre medlemmer.

Ukentlig 45 minutters gymsaltrening med instruktør. Du får tett oppfølgning og en instruktøren har laget et ferdig treningsprogram tilpasset deg. Økten har som hensikt å øke styrke, kondisjon og balanse.

Gymsalaktiviteten oppleves av våre medlemmer som godt variert og svært motiverende ettersom man trener sammen i gruppe.
 

Individuell tilpasset trening vil si at du får øvelser som du kan mestre. Vi tar utgangspunkt i dine behov og dine forutsetninger.

Eksempelvis kan mange slite med å trene i liggende, vi har da kompetanse til å gi deg øvelser som har samme effekt, men som kan gjøres i stående eller i sittende stilling.

2 dager i uken. Til sammen 2 timer og 15 minutter på dagtid.